Rozmowy o współpracy transgranicznej z parlamentarzystami krajów bałkańskich

Rozmowy o współpracy transgranicznej z parlamentarzystami krajów bałkańskich

W piątek w Belgradzie Jan Olbrycht rozmawiał z parlamentarzystami krajów Bałkańskich o możliwościach współpracy transgranicznej wpieranych przez Unię Europejską. Poseł Olbrycht był członkiem kilkuosobowej delegacji Parlamentu Europejskiego w spotkaniu z Parlamentami krajów Bałkańskich, które odbyło się w Belgradzie w siedzibie serbskiego parlamentu.

Tematem przewodnim spotkania była IPA, czyli Instrument Pomocy Przedakcesyjnej, służący jako forma pomocy finansowej Unii Europejskiej dla państw kandydujących. Jan Olbrycht podzielił się swoimi doświadczeniami we współpracy transgranicznej, zarówno w czasach, kiedy Polska była krajem kandydującym, jak i obecnie krajem członkowskim Unii. Poza kwestią transgranicznej współpracy oraz funduszy strukturalnych, poruszono także zagadnienia dotyczące efektywnego wykorzystywania funduszy Unii Europejskiej oraz roli wzajemnego oddziaływania na siebie parlamentu i społeczeństwa w kontekście polityki budżetowej państwa.

Zdjęcie:medicaltourismassociation.com

<< Wstecz