Grupa Europejskiej Partii Ludowej, wywodząca się ze środowisk o korzeniach chrześcijańsko-demokratycznych, w naturalny sposób postrzega religie i kościoły jako silne instytucje, odgrywające kluczową rolę w zażegnywaniu konfliktów, rozwiązywaniu problemów społecznych i budowaniu porozumienia między różnymi grupami etnicznymi, narodami oraz kulturami.

W odpowiedzi na tę potrzebę ścisłej współpracy z przedstawicielami różnych wyznań i kultur, z inicjatywy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, powstała specjalna grupa robocza poświęcona zagadnieniom dialogu religijnego i międzykulturowego, której od wielu lat współprzewodniczy Jan Olbrycht.

Na aktywność grupy ds. Dialogu składają się cykliczne spotkania, w których uczestniczą posłowie do Parlamentu Europejskiego, wizyty przywódców religijnych z Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu, konferencje poświęcone bieżącym problemom dotyczącym religii takich jak radykalizacja religijna oraz prześladowania chrześcijan, a także specjalistyczne seminaria, w których udział biorą eksperci zarówno z państw europejskich oraz spoza krajów UE. Co więcej, grupa robocza EPL ds. dialogu religijnego oraz międzykulturowego corocznie organizuje konferencję „Międzykulturowy Dialog z kościołami i Instytucjami Religijnymi (EPP Group Annual Dialogue with Religions and Cultures), która każdorazowo gromadzi liczne grono ekspertów akademickich, polityków, dziennikarzy oraz reprezentantów różnych wyznań religijnych.

W 2019 r. z inicjatywy grupy ds. Dialogu odbyło się aż 19 spotkań, których główną ideą było budowanie i umacnianie wzajemnego zrozumienia, promowanie europejskiej tożsamości oraz szerzenie idei współbraterstwa opartego na wzajemnym szacunku i pokoju.

W raporcie aktywności Grupy z 2019 r. warto zwrócić szczególną uwagę na spotkanie poświęcone Europejskiemu Centrum Kultury Aramejskiej (European Syriac Centre), które odbyło się w styczniu w PE oraz na konferencję pt. „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”, która odbyła się po raz dziewiętnasty w Krakowie. Ponadto, na specjalne wyróżnienie zasługuje spotkanie w ramach corocznej konferencji „Międzykulturowy Dialog z kościołami i Instytucjami Religijnymi”, która odbyła się 12. grudnia w Zakonie Libańskich Maronitów w Saint Charbel w Belgii i dla której inspirację stanowił „Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia”, podpisany na początku roku 2019 przez Papieża Franciszka oraz wielkiego imama szejka Ahmad al-Tayeb z kairskiego Uniwersytetu al-Azhar w Abu Zabi.

Raport z aktywności grupy roboczej EPL ds. dialogu religijnego i międzykulturowego można pobrać klikając w link poniżej: