Radykalizacja religijna na przykładzie Boko Haram

Radykalizacja religijna na przykładzie Boko Haram

3 Maja 2016 Grupa EPL  w Parlamencie Europejskim zorganizowała w Brukseli konferencję dotyczącą radykalizacji religijnej, na przykładnie  terrorystycznych działań Boko Haram w Nigerii.

Jan Olbrycht, jako współprzewodniczący grupy roboczej EPL ds. dialogu międzywyznaniowego i międzykulturowego,  poprowadził jeden z paneli dyskusyjnych nakreślający aktualną sytuacje w Nigerii i jej subregionie.  „Poznanie  sytuacji  na tym obszarze jest niezwykle ważne dla nas Europejczyków. Nigeria jest znaczącym  krajem o dużej populacji,  bardzo skomplikowanym pod względem przekroju ludności oraz pod względem religii.  Wszystko, co się w Nigerii dzieje ma duży wpływ nie tylko na sytuację w Afryce, ale i coraz częściej na sytuację na całym świecie” – powiedział poseł Olbrycht rozpoczynając dyskusję.

Boko Haram to jedna z najbardziej niebezpiecznych grup terrorystycznych w Afryce, stosująca przemoc przede wszystkim  wobec ludności  Nigerii. Wynikiem ciągle wzrastającej liczby  działań terrorystycznych na tym obszarze, szczególnie ataków samobójczych i porwań zakładników,  są masowe przemieszczania się ludności – zarówno chrześcijańskiej jak i muzułmańskiej.

Konferencja była okazją do omówienia w szerszej perspektywie sytuacji Nigerii, związanych z nią  zagrożeń oraz potrzebnych działań  w zakresie pokoju i bezpieczeństwa w  tym regionie.

<< Wstecz