Przyszłość Syrii z perspektywy Dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego – konferencja grupy roboczej EPL

Przyszłość Syrii z perspektywy Dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego – konferencja grupy roboczej EPL

W środę odbyła się konferencja grupy roboczej EPL ds. dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Wydarzenie odbyło się we współpracy z trzema najważniejszymi i brukselskimi organizacjami Kościołów prawosławnych, katolickich i protestanckich, bowiem oprócz grupy ds. Dialogu zaangażowani w przygotowanie wydarzenia Komisja Episkopatów Wspólnot Europejskich (COMECE),  Komisja Reprezentantów Kościołów Prawosławnych w Unii Europejskiej (CROCEU) oraz Konfederacja Kościołów Europejskich (CEC).  Kościoły chrześcijańskie są zaniepokojone losem narodu syryjskiego i ich przyszłością oraz podzielają powszechne przekonanie, że prawo do powrotu do kraju i do życia codziennego powinno być uskutecznione bez dalszej zwłoki. Należy realizować nie tylko cele krótkoterminowe, ale konieczne jest zwrocenie uwagi także na cele długoterminowe, w tym odbudowę kraju (nie tylko infrastrukturę, opiekę zdrowotną lub usługi edukacyjne, ale także życie gospodarcze…) i zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom Aby to osiągnąć, interesariusze konieczne jest opracowanie praktycznych rozwiązań.

Celem tego seminarium była wymiana poglądów na temat obecnej sytuacji w Syrii i rozważenie możliwych rozwiązań (w tym prawnych) w celu promowania przyszłej normalizacji ich życia. Jan Olbrycht, jako współprzewodniczący grupy EPL ds. Dialogu podkreślił, że konferencja stanowiła niezwykłą okazję do zapoznania się z poglądami prelegentów, którzy przybili do Brukseli z całego świata, a także do nawiązania cennych znajomości, które rozszerzają ideę międzyreligijnego i międzykulturowego dialogu.

<< Wstecz