Przyszłość miast  i regionów – polityka spójności po roku 2020.r

Przyszłość miast i regionów – polityka spójności po roku 2020.r

4 września z inicjatywy Jana Olbrychta, przewodniczącego Intergrupy URBAN, odbyła się konferencja na temat wymiaru terytorialnego i miejskiego przyszłej polityki spójności po roku 2020. Z nowościami, które przyniosły rozporządzenia Komisji opublikowane 2. maja br. zapoznali uczestników eksperci polityki miejskiej i regionalnej.

 

 

Debaty i dyskusje poświęcone były temu, jaki kształt przybierze polityka spójności po roku 2020 i jakie konsekwencje przyniosą jej zmiany dla samorządów w Europie. Najbardziej nurtującym tematem okazał się proponowany sposób zagospodarowania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uczestnicy konferencji mieli zatem okazję dowiedzieć się komu i w jakim procencie przypadną rozdysponowane fundusze. W roli panelistów wystąpili europosłowie odpowiedzialni za politykę rozwoju regionalnego, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz reprezentanci organizacji, których działalność skupiona jest wokół polityki miejskiej. Współorganizatorami konferencji były stowarzyszenia reprezentujące władze lokalne i regionalne: Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR) oraz Eurocities.

<< Wstecz