Przyjęto instrukcję obsługi 308 mld euro funduszy strukturalnych na lata 2007-2013

W dniu dzisiejszym Parlament Europejski przyjął pakiet 5 rozporządzeń dotyczących funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Wypełniają one treścią decyzje finansowe dotyczące polityki regionalnej (spójności) podjęte podczas posiedzenia Rady Europejskiej w grudniu 2005. Pakiet dostosowuje instrumenty finansowe i prawne do wykorzystania funduszy europejskich w okresie perspektywy finansowej w latach 2007-2013. Tworzy ramy dla ich programowania i wdrażania. Pakiet wchodzi w życie 1 stycznia 2007 r., w raz z początkiem nowego okresu programowania polityki spójności.

Po głosowaniu poseł Jan Olbrycht (PO) powiedział: „Rozporządzenia te stanowią swoistą instrukcję obsługi funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na najbliższe siedem lat. Bez niej korzystanie z pomocy europejskiej nie byłoby możliwe. Na dzisiejsze decyzje z niecierpliwością czekały tysiące osób, przedsiębiorstw i samorządów w Polsce, którzy chcą składać wnioski o dofinansowanie swoich projektów. Teraz będzie to już możliwe, gdyż znamy szczegółowe warunki, na jakich można to robić. Dzisiejszym głosowaniem zakończyliśmy procedurę legislacyjną, co umożliwi wejście w życie rozporządzeń z dniem 1 stycznia 2007. Tym samym udało nam się zahamować opóźnienie we wdrażaniu polityki spójności, wywołane brakiem porozumienia budżetowego na szczycie UE w połowie 2005 r. Dzisiejsza decyzja przybliża w czasie wdrażanie projektów współfinansowanych ze środków UE w nowych państwach członkowskich, w tym Polsce. Wielki pościg za bogatymi i rozwiniętymi gospodarczo państwami Europy zachodniej nabierze teraz zdecydowanego przyśpieszenia. Właściwe wykorzystanie przez Polskę prawie 60 miliardów € w ciągu najbliższych siedmiu lat zależy teraz tylko i wyłącznie od nas samych. Nasza pomysłowość, sumienność i systematyczność muszą zaprocentować. Mamy niepowtarzalną szansę dokonać cywilizacyjnego skoku w ciągu mniej niż jednego pokolenia. Nie możemy tej szansy zmarnować” – powiedział po głosowaniu Jan Olbrycht (PO).

<< Wstecz