Przygotowania do światowej konferencji miejskiej ONZ

Przygotowania do światowej konferencji miejskiej ONZ

We wtorek w Parlamencie Europejskim odbyła się niezwykle istotna konferencja poświęcona tematyce miejskiej. Tematem przewodnim konferencji były przygotowania europejskich władz lokalnych i regionalnych do światowej Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych poświęconej mieszkalnictwu i zrównoważonemu rozwojowi obszarów miejskich (Habitat III), która odbędzie się w październiku w ekwadorskim mieście Quito. Ta światowa konferencja jest zwoływana co 20 lat i jej tegoroczne trzecie wydanie będzie poświęcone przyjęciu przez ONZ tzw. Nowej Agendy Miejskiej, która wyznaczy priorytety rozwoju miast na świecie w oparciu o cele zrównoważonego rozwoju ONZ.

Uczestnicy dyskusji zgodnie potwierdzili, iż przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych powinni się znaleźć w każdej narodowej delegacji biorącej udział w ostatecznych negocjacjach w Quito. Jan Olbrycht, który prowadził konferencję, podkreślił, iż przedstawiciele instytucji europejskich oraz wszystkie zainteresowane strony „powinny aktywnie współpracować, aby zwiększyć siłę oddziaływania władz lokalnych w tworzeniu Nowej Agendy Miejskiej.”

Organizatorami konferencji była Intergrupa URBAN, której pracom przewodniczy w Parlamencie Europejskim poseł Jan Olbrycht, Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR) oraz PLATFORMA (europejska organizacja zrzeszająca władze lokalne i regionalne zaangażowane we współpracę rozwojową z krajami trzecimi).

Więcej informacji na temat Habitat III

Habitat III

<< Wstecz