Prześladowanie chrześcijan na świecie

Prześladowanie chrześcijan na świecie

„Musimy pozostać głównym aktorem wspierającym chrześcijan prześladowanych na świecie” Wyciągnięcie do nich ręki w tym ciężkim momencie narastającego kryzysu jest naszym obowiązkiem.” – to główne przesłanie dzisiejszych debat Grupy EPL w Parlamencie Europejskim na temat prześladowania chrześcijan na świecie.

Posłowie Grupy EPL dyskutowali podczas dzisiejszej konferencji z licznymi przedstawicielami różnych religii oraz organizacji międzynarodowych na temat ogólnej sytuacji chrześcijan w różnych częściach globu. Specjalny nacisk położony został i na omówienie sytuacji w Iraku i Syrii. Jan Olbrycht, współprzewodniczący grupy roboczej EPL ds. dialogu międzywyznaniowego i międzykulturowego, który prowadził obrady podsumowywał : „Generalny brak wolności w społeczeństwie prowadzi do braku wolności religijnej. A to w linii prostej prowadzi do prześladowań”.

Konferencja pt. „Prześladowanie chrześcijan na świecie” zorganizowana została przez Grupę EPL w ramach jej szeroko zakrojonej aktywności w zakresie dialogu międzywyznaniowego i międzykulturowego, który prowadzi od ponad 20 lat.

<< Wstecz