„Problematyka miast i ich zarządzanie ma charakter uniwersalny”-Jan Olbrycht z Quito

„Problematyka miast i ich zarządzanie ma charakter uniwersalny”-Jan Olbrycht z Quito

Jan Olbrycht, jako członek komisji rozwoju regionalnego oraz przewodniczący parlamentarnej Intergrupy URBAN reprezentował Parlament Europejski podczas Światowej Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych poświęconej mieszkalnictwu i zrównoważonemu rozwojowi obszarów miejskich Habitat 3. Konferencja ta odbyła się w dniach 17-20 października w Quito (Ekwador), a jej celem było ożywienie globalnego zaangażowania politycznego na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i osiedli ludzkich.

Quito. Siedmioosobowa delegacja posłów do Parlamentu Europejskiego była częścią oficjalnej delegacji UE pod przewodnictwem Komisarz Coriny Crețu, odpowiedzialnej za unijną politykę regionalną.

“Habitat 3 pokazał, że problematyka miast i ich zarządzanie ma charakter uniwersalny. Wszystkie miasta na świecie, biorąc pod uwagę efekt skali, muszą wspólnie pracować nad znalezieniem najlepszych możliwych rozwiązań palących problemów, używając przy tym różnych instrumentów.” komentował międzynarodową konferencje Jan Olbrycht.  Ponadto, dodał, że “w dyskusjach o zarzadzaniu miastem można było zauważyć różnie rozłożone akcenty: miasta europejskie mówią o konieczności partnerstwa i zarzadzania wielopoziomowego w rozwiązywaniu problemów w miastach, podczas gdy miasta na innych kontynentach mówią przede wszystkim o konieczności decentralizacji. “

Ponieważ konferencje HABITAT odbywają się raz na 20 lat, jest to wyjątkowy moment dla miast na całym świecie. Splata się on dodatkowo z przyjęciem przez UE w maju tego roku tzw. Paktu amsterdamskiego, który wprowadza europejską agendę miejską. Celem agendy jest włączenie miast nie tylko w sam proces wdrażania polityk, lecz w proces ich tworzenia na szczeblu unijnym oraz krajowym. Prace związane z agendą miejską będą skoncentrowane na 12 tematach obecnie kluczowych dla miast i każdym z tematów zajmie się grupa zainteresowanych przedstawicieli miast, państw członkowskich, ekspertów oraz Komisji Europejskiej, którzy w ramach partnerstwa opracują 3 letni plan działania oraz konkretne rozwiązania palących tematów.

Podczas konferencji, w której wzięło udział około 35 000 uczestników z całego świata, przyjęta została Nowa Agenda Miejska określająca globalne standardy i długoterminową wizję w dziedzinie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w zakresie budowania, zarządzania i życia w miastach. Nowy dokument został stworzony w oparciu Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, ze szczególnym naciskiem na Cel 11, dotyczący rozwoju miast.

<< Wstecz