Prezentacja raportu UNESCO dotyczącego kultury i zrównoważonego rozwoju miast

Prezentacja raportu UNESCO dotyczącego kultury i zrównoważonego rozwoju miast

Wczoraj w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się prezentacja raportu UNESCO „Kultura na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich” organizowana przez Intergrupę URBAN, której przewodniczy Jan Olbrycht. Raport UNESCO został przedstawiony po raz pierwszy podczas światowej konferencji ONZ dotyczącej mieszkalnictwa (HABITAT III), która odbyła się w zeszłym roku w Ekwadorze. Zawiera on szereg analiz oraz rekomendacji dotyczących między innymi ochrony dziedzictwa miejskiego i zabytków, zarządzania czy wspierania przedsiębiorstw z branży kulturalnej i kreatywnej działających na rzecz miast. Współorganizatorem wydarzenia był również poseł Bogdan Wenta, członek Komisji Kultury i koordynator Grupy EPL w Komisji Rozwoju.

Intergrupa URBAN działa w Parlamencie od trzech kadencji, od dwóch jej pracom przewodniczy poseł Jan Olbrycht. Skupia 87 eurodeputowanych z różnych grup politycznych i różnych komisji parlamentarnych, których wspólnym celem jest praca nad kluczowymi zagadnieniami mającymi wpływ na rozwój europejskich miast. Swoje działania Intergrupa realizuje współpracując ze 128 organizacjami reprezentującymi interesy europejskich miast lub pracujących w dziedzinach związanych z rozwojem miejskim na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. www.urban-intergroup.eu

<< Wstecz