We wszystkich państwach unijnych trwa wielka dyskusja na temat budżetu na najbliższe lata i Funduszy Odbudowy. Główne pytanie brzmi: ile pieniędzy dostanie każde państwo? Jednak w niektórych krajach dyskusja została zdominowana przez problemy dot. praworządności. Pojawiła się wątpliwość: czy wydawanie pieniędzy europejskich w poszczególnych państwach powinno być uwarunkowywane od przestrzegania zasad praworządności?

Zapraszamy do zapoznania się z wideo, w którym na powyższe pytania odpowiada Jan Olbrycht, negocjator budżetu UE z ramienia Parlamentu Europejskiego.

Jan Olbrycht wyjaśnia „Budżet UE: zasada praworządności”