Podsumowanie aktywności grupy roboczej EPP ds. dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego w 2018 r.

Podsumowanie aktywności grupy roboczej EPP ds. dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego w 2018 r.

 

Grupa robocza ds. Dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego jest oficjalną strukturą Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim i współprzewodniczy jej eurodeputowany Jan Olbrycht. W ramach Dialogu odbywają się comiesięczne spotkania robocze, konferencje oraz wyjazdy studyjne.

Grupa robocza ds. Dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim ma na celu promowanie wzajemnego zrozumienia i aktywnego poczucia obywatelstwa europejskiego opartego na szacunku i pokoju. Europosłowie, którzy biorą udział w spotkaniach inicjowanych przez Dialog, angażują się w dyskusje, aby znaleźć odpowiedzi na problemy z implikacjami politycznymi, gospodarczymi, religijnymi i kulturowymi w Europie.

Aktywność Dialogu nie opiera się prowadzeniu debat i dyskusji teologicznych w Parlamencie Europejskim, ale na aktywnym słuchaniu ludzi ze sfery religii i wymianę poglądów z przedstawicielami środowisk akademickich, rządów, instytucji europejskich w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania lub związanych z religią i relacjami międzykulturowymi. Do końca roku 2018 grupa robocza ds. Dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego zrealizuje agendę złożoną z niemalże 30 wydarzeń, na które składają się spotkania robocze, konferencje, seminaria oraz wizyty studyjne.

 

 

Agenda grupy roboczej ds. dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego w 2018r. :

 

 

 Grupy robocze:

 

 • „Inicjatywy organizacji wyznaniowych dotyczące walki ze zmianami klimatycznymi” – Spotkanie z Konferencją Kościołów Europejskich

 

 • „Korzenie praw podstawowych i praworządność”

 

 • Nadzwyczajna grupa robocza: „Świadectwa studentów – Chrześcijan z Bliskiego Wschodu i Afryki”

 

 • Spotkanie z dziennikarzami poświęcone relacji polityki i religii z grupą ds. Dialogu oraz z przedstawicielami Kościołów i wspólnot wyznaniowych

 

 • Nadzwyczajne spotkanie grupy roboczej: „70. rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”

 

 • Coroczna kolacja z ambasadorami krajów OIC

 

 • „Sytuacji chrześcijan w Syrii”

 

 • Nadzwyczajne grupa robocza: Spotkanie z Josephem Tobjim, arcybiskupem Alleppo

 

 • „Świadectwa ofiar przemocy na tle etnicznym i religijnym na Bliskim Wschodzie”

 

 • „Antysemityzm w Europie”

 

 • Spotkanie z arcybiskupem Jeanem Claudem Hollerichem, prezydentem COMECE

 

 • „Rola aktorów religijnych w zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów”

 

 • Spotkanie z ambasadorem Izraela przy Unii Europejskiej

 

 • Spotkanie z Ambasadorami OIC z krajów ASEAN.

 

 

 

 

 

Konferencje:

 

 • „Chrześcijanie regionu Maszreku – konflikty na Bliskim Wschodzie dotyczące chrześcijańskich wspólnot i perspektywy na przyszłość”

 

 • Konferencja na temat rytuałów w kontekście praw podstawowych

 

 • Konferencja współorganizowana z kościołem Prawosławnym: Wizyta Patriarchy Filareta w Parlamencie Europejskim.

 

 

 

 

 

Seminaria:

 

 • Rola Europy w ochronie chrześcijańskiego dziedzictwa – perspektywa Kościoła Prawosławnego”

 

 • Religie i kultura pokoju – perspektywa bolońskiego Dialogu

 

 • Prezentacja raportu dot. wolności religijne przygotowanego przez organizację Aid to the Church in Need.

 

 

Wizyty studyjne:

 

 

 • Tbilisi, Gruzja: Konferencja „Rola kościołów i wspólnot religijnych w procesie integracji europejskiej: perspektywa UE i Gruzji”

 

 • Kraków – „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”

 

 • Mafra, Portugalia – Dialog międzykulturowy z Kościołami i Instytucjami religijnymi „Jakiej Europy chcemy – pytania i perspektywy”

 

 • Watykan” „Dziedziniec pogan i inne inicjatywy Dialogu”

 

<< Wstecz