Pierwszy dzień konferencji „Miasto 2016 – Zarządzanie Miastem” – ekologia, Agenda Miejska i urbanistyka społeczna

Pierwszy dzień konferencji „Miasto 2016 – Zarządzanie Miastem” – ekologia, Agenda Miejska i urbanistyka społeczna

W Katowicach rozpoczęła się 10. – jubileuszowa – konferencja poświęcona zarządzaniu miastami. Pomysłodawcą i głównym organizatorem całego cyklu jest poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht. Tegoroczną edycję organizuje przy wsparciu: Think Silesia, Związku Miast Polskich, Województwa Śląskiego oraz Miasta Katowice.

Pierwszego dnia niemal czterystu uczestników przysłuchiwało się dyskusji na temat miast przyjaznych środowisku, ustaleń niedawnej konferencji Habitat III w Quito oraz sposobów na dobrą urbanistykę i tworzenie miast przyjaznych mieszkańcom.

Konferencję otworzyli: Jan Olbrycht, poseł do PE, przewodniczący parlamentarnej Intergrupy URBAN; marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa i przewodniczący Związku Miast Polskich, prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz.

W pierwszym panelu, poświęconym tworzeniu miast przyjaznych środowisku, prowadzonym przez Zbigniewa Michniowskiego, prezesa zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” udział wzięli: Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania; Katarzyna Dzióba, wiceprezydent Zabrza; Piotr Grzybowski, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju UM Częstochowa; Izabela Mironowicz, członkini Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich; Andrzej Łoś, odpowiedzialny za prace nad Strategią Wrocław 2030 oraz Piotr Górnik, dyrektor ds. produkcji, Fortum.

Dyskusja dotyczyła głównie zapewnienia efektywności energetycznej i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych w miastach. Uczestnicy panelu zgodnie podkreślali, że największym wyzwaniem najbliższych lat będzie walka z niską emisją i ograniczenie ruchu samochodowego w centrach miast. Receptą mają być nowoczesne i ekologiczne rozwiązania energetyczne i zapewnienie mieszkańcom alternatywy wobec korzystania z samochodu w postaci dobrej komunikacji publicznej.

Kolejnym punktem pierwszego dnia konferencji było wystąpienie Tobiasa Kettnera, oficera łącznikowego Sekretariatu Habitat III w Europie, poświęcone Światowej Agendzie Miejskiej i konkluzjom konferencji ONZ poświęconej mieszkalnictwu i zrównoważonemu rozwojowi obszarów miejskich (Habitat III), która odbyła się w październiku w ekwadorskim Quito.

Z wielkim zainteresowaniem spotkało się wystąpienie gościa specjalnego konferencji – Belindy Tato z madryckiej pracowni Ecosistema Urbano, grupy architektów łączących w swoich pracach architekturę, urbanistykę, inżynierię i socjologię. Pracujący w niej architekci definiują swoje podejście jako „urbanistykę społeczną” (urban social design), kładącą nacisk na spójność projektów z otoczeniem i tkanką społeczną.

W swojej prezentacji Belinda Tato pokazała przykłady dobrych projektów urbanistycznych i architektonicznych na całym świecie, które powstały jako odpowiedź na rzeczywiste potrzeby lokalnych społeczności w mieście. Podkreśliła również, że praca nad stworzeniem dobrej przestrzeni w mieście wymaga nieraz wielu miesięcy trudnych rozmów z mieszkańcami, bez czego jednak nie da się osiągnąć celów jakie stawia przed sobą urbanistyka społeczna.

Jej wystąpienie podsumowali w dyskusji przedstawiciele środowiska architektów i urbanistów.

Pierwszy dzień konferencji zakończył się projekcją obsypanego nagrodami filmu dokumentalnego „Bikes vs. Cars”.

Partnerami konferencji są: Fortum, Intergrupa URBAN, Energie Cites, smart in, SARP Katowice i Towarzystwo Urbanistów Polskich.

Partnerzy medialni tegorocznej edycji to: Gazeta Wyborcza, Radio Katowice, Gazeta Samorządu i Administracji, Urbnews, Portal Samorządowy i Serwis Administracyjno-Samorządowy.

Ze szczegółowym zapisem pierwszego dnia konferencji można się zapoznać w zapisie relacji na żywo prowadzonej na stronie katowickiej Gazety Wyborczej:

CZYTAJ ZAPIS RELACJI

<< Wstecz