Pierwsza ocena planu Junckera

Pierwsza ocena planu Junckera

Podczas trwającej sesji plenarnej posłowie debatowali z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Jyrki Katainenem na temat pierwszych rezultatów planu inwestycyjnego dla Unii – planu Junckera, który w założeniu ma uruchomić inwestycje w Europie w kwocie 315 mld euro. Komisja zapowiedziała już przedłużenie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI), który jest głównym instrumentem realizacji tego planu i zadeklarowała wprowadzenie ułatwień w celu umożliwienia łączenia różnych źródeł finansowania inwestycji ze wsparciem Unii.

Podczas swojego wystąpienia Jan Olbrycht odnosił się do finansowania EFSI w przyszłości, które na dziś zapewnione jest tylko do 2018 roku. Uznał, że w celu zapewnienia finansowania kontynuacji funduszu Komisja musi przewidywać rewizję wieloletniego budżetu Unii, nad którą jako sprawozdawca pracuje obecnie w Parlamencie. Odniósł się również do braku kompatybilności w wymogach, jakie nakładane są na beneficjentów w przypadku korzystania z różnych źródeł finansowania projektów ze wsparciem UE. Wskazał w szczególności na trudności łączenia funduszy w ramach polityki spójności i EFSI, i apelował o równe traktowanie i zapewnienie równych warunków dla wykorzystania obu możliwości finansowania.

<< Wstecz