Parlament zatwierdza ułatwienia dla Grecji w ramach polityki spójności

Parlament zatwierdza ułatwienia dla Grecji w ramach polityki spójności

„Jestem za zaproponowanymi zmianami w polityce spójności. Popieram je jednak jako doraźne reagowanie na obecną sytuację i pomoc dla Grecji a nie jako zmianę zasad polityki spójności jako takiej.” – mówił podczas swojego wystąpienia na sesji plenarnej Jan Olbrycht.

Posłowie debatowali wczoraj i przyjęli dziś podczas głosowania zmiany w polityce spójności, jakie zaproponowane zostały przez Komisję Europejską w ramach ogólnego pakietu pomocowego dla Grecji w odpowiedzi na kryzys w tym państwie. Chodzi o podniesienie stopy finansowania projektów z okresu programowania 2007-2013 do 100% oraz o wcześniejsze uwolnienie 5% środków finansowych, które normalnie przekazywane są państwu członkowskiemu dopiero po rozliczeniu całego okresu programowania. W odniesieniu do bieżących programów w ramach polityki spójności zmiany obejmują ponadto zwiększenie płatności zaliczkowych w roku 2015 i 2016 o łącznie 7%. Zmiany te zagwarantują uwolnienie środków finansowych w kwocie 2 mld euro, które mają trafić do końcowych beneficjentów funduszy i umożliwić pełne wykorzystanie pieniędzy zagwarantowanych w budżecie UE dla Grecji. Ze względu na kryzys gospodarczy istnieje bowiem ryzyko, że wiele zaplanowanych inwestycji nie byłoby obecnie ukończonych ze względu na brak środków na krajowe współfinansowanie unijnych projektów. Przegłosowane dzisiaj zmiany są neutralne dla budżetu UE i nie wymagają dodatkowych środków finansowych w ramach koperty narodowej Grecji, zmieniają jednak rozłożenie zaplanowanych płatności w czasie.

Jest to odpowiedz na kryzys w jednym z państw członkowskich. Zmiana obejmuje tylko ściśle określony czas, jest jednak precedensem. Dyskusji tej nie należy traktować jako ogólnej dyskusji na temat polityki spójności jako całości i zmian jej zasad, ani jako dyskusji budżetowej. Jest to reakcja na nadzwyczajną sytuację. – podkreślał Jan Olbrycht.

Link co całego wystąpienia Jana Olbrychta na sesji plenarnej

<< Wstecz