Pakiet rozporządzeń dotyczących funduszy strukturalnych gotowy do drugiego czytania

W dniu dzisiejszym Komisja Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego przyjęła pakiet 4 rozporządzeń dotyczących funduszy strukturalnych i funduszu spójności. Pakiet ten dostosowuje instrumenty finansowe i prawne do wykorzystania funduszy europejskich w okresie perspektywy finansowej w latach 2007-2013. Rozporządzenia te będą przedmiotem głosowania PE podczas nadchodzącej sesji plenarnej w lipcu.

Rozporządzenia te wypełniają treścią decyzje finansowe dotyczące polityki regionalnej (spójności) podjęte podczas posiedzenia Rady Europejskiej w grudniu 2005. Tworzą ramy prawne dla jej programowania i wdrażania.

Po głosowaniu poseł Jan Olbrycht (PO) powiedział: „Rozporządzenia te stanowią swoistą instrukcję obsługi funduszy strukturalnych na najbliższe siedem lat. Bez niej korzystanie z pomocy europejskiej nie byłoby możliwe. Na te decyzje z niecierpliwością czekają tysiące osób i przedsiębiorstw w Polsce, którzy chcą składać wnioski o dofinansowanie swoich projektów.

Rozporządzenia ostatecznie zaakceptowane w takim kształcie ułatwią i poprawią poziom wykorzystania tych środków w nowych państwach członkowskich. Przekonuję w PE do poparcia rozwiązań prostych, jasnych i czytelnych w systemie wykorzystywania funduszy strukturalnych.

W Parlamencie Europejskim jesteśmy zdeterminowani, aby ścieżka legislacyjna została zakończona tak szybko jak będzie to możliwe i aby te rozporządzenia weszły w życie z dniem 1 stycznia 2007. Już teraz mamy półroczne opóźnienie spowodowane brakiem kompromisu na szczycie UE w połowie zeszłego roku. To oddala w czasie wdrażanie projektów współfinansowanych ze środków UE w nowych państwach członkowskich, w tym Polsce”.

<< Wstecz