Oświadczenie w sprawie finansowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020

W przededniu szczytu Rady Europejskiej, Jan Olbrycht wraz z kilkoma deputowanymi z grupy Europejskiej Partii Ludowej wystosował oświadczenie dotyczące środków finansowych dla polityki spójności w nadchodzącej perspektywie finansowej 2014-2020. 

„Polityka spójności jest jednym z najbardziej skutecznych narzędzi Unii Europejskiej. Fundusze regionalne i fundusz spójności udowodniły swoją skuteczność, zwiększając w niektórych krajach wzrost gospodarczy i tworząc miejsca pracy (w ciągu ostatnich 10 lat – 2,4 miliona miejsc pracy w Europie). Dlatego wszelkie próby redukowania środków w ramach tej polityki jest sprzeczne z interesami obywateli europejskich i rodzi pytania o efektywność misji Europy w oparciu o zasadę solidarności i jedności w różnorodności” – czytamy w oświadczeniu.

Tekst został podpisany przez posłów z Węgier, Polski, Rumuni, Słowacji, Bułgarii i Czech.

Tekst oświadczenia w języku angielskim

<< Wstecz