Olbrycht: Rozwój miast nie zależy tylko od władz, ale od tych wszystkich, którzy je tworzą

Olbrycht: Rozwój miast nie zależy tylko od władz, ale od tych wszystkich, którzy je tworzą

Czterystu pięćdziesięciu samorządowców, urbanistów i specjalistów zajmujących się zarządzaniem miastami podczas zakończonej dzisiaj w Katowicach, dziesiątej konferencji Miasto 2016: Zarządzanie Miastem rozmawiało o tym, w jaki sposób współczesne miasta mają stawiać czoła współczesnym wyzwaniom.

– Tym, co powtarzało się w wypowiedziach wszystkich dyskutantów, było przeświadczenie, że miasto to nie tylko władze lokalne i administracja, ale wszyscy, którzy je tworzą, przede wszystkim mieszkańcy i przedsiębiorcy. To od nich wszystkich zależy przecież rozwój miasta. To z kolei wymaga umiejętnego komunikowania się, przełamywania sektorowości i integracji różnorodnych działań, które są w miastach podejmowane. W tym procesie dużą rolę do odegrania mają systemy udostępniania dużych zbiorów danych publicznych – podsumował jubileuszową konferencję, jej inicjator i główny organizator, europoseł, Jan Olbrycht.

Pierwszego dnia rozmawiano na temat miast przyjaznych środowisku, ustaleń niedawnej konferencji Habitat III w Quito oraz sposobów na dobrą urbanistykę i tworzenie miast przyjaznych mieszkańcom.

W pierwszym panelu, poświęconym tworzeniu miast przyjaznych środowisku, prowadzonym przez Zbigniewa Michniowskiego, prezesa zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” udział wzięli: Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania; Katarzyna Dzióba, wiceprezydent Zabrza; Piotr Grzybowski, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju UM Częstochowa; Izabela Mironowicz, członkini Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich; Andrzej Łoś, odpowiedzialny za prace nad Strategią Wrocław 2030 oraz Piotr Górnik, dyrektor ds. produkcji, Fortum. Dyskusja dotyczyła głównie zapewnienia efektywności energetycznej i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych w miastach. Uczestnicy panelu zgodnie podkreślali, że największym wyzwaniem najbliższych lat będzie walka z niską emisją i ograniczenie ruchu samochodowego w centrach miast. Receptą mają być nowoczesne i ekologiczne rozwiązania energetyczne i zapewnienie mieszkańcom alternatywy wobec korzystania z samochodu w postaci dobrej komunikacji publicznej.

Kolejnym punktem pierwszego dnia konferencji było wystąpienie Tobiasa Kettnera, oficera łącznikowego Sekretariatu Habitat III w Europie, poświęcone Światowej Agendzie Miejskiej i konkluzjom konferencji ONZ poświęconej mieszkalnictwu i zrównoważonemu rozwojowi obszarów miejskich (Habitat III), która odbyła się w październiku w ekwadorskim Quito.

Z wielkim zainteresowaniem spotkało się wystąpienie gościa specjalnego konferencji – Belindy Tato z madryckiej pracowni Ecosistema Urbano, grupy architektów łączących w swoich pracach architekturę, urbanistykę, inżynierię i socjologię. Pracujący w niej architekci definiują swoje podejście jako „urbanistykę społeczną” (urban social design), kładącą nacisk na spójność projektów z otoczeniem i tkanką społeczną. W swojej prezentacji Belinda Tato pokazała przykłady dobrych projektów urbanistycznych i architektonicznych na całym świecie, które powstały jako odpowiedź na rzeczywiste potrzeby lokalnych społeczności w mieście. Podkreśliła również, że praca nad stworzeniem dobrej przestrzeni w mieście wymaga nieraz wielu miesięcy trudnych rozmów z mieszkańcami, bez czego jednak nie da się osiągnąć celów jakie stawia przed sobą urbanistyka społeczna. Jej wystąpienie podsumowali w dyskusji przedstawiciele środowiska architektów i urbanistów.

Pierwszy dzień konferencji zakończył się projekcją obsypanego nagrodami filmu dokumentalnego „Bikes vs. Cars”.

Ze szczegółowym zapisem pierwszego dnia konferencji można się zapoznać w zapisie relacji na żywo prowadzonej na stronie katowickiej Gazety Wyborczej: CZYTAJ

W drugim dniu konferencji kontynuowano dyskusję na temat działań wobec miast podejmowanych na poziomie globalnym, europejskim i krajowym oraz o tym, w jaki sposób zarządzać informacją we współczesnym świecie.

W czwartym panelu wzięli udział Judit Torokne-Rozsa z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej; Tim Caulfield, dyrektor inicjatywy Urban Innovative Actions; dr Piotr Żuber, dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju oraz Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich. Dyskutowano na temat przemian miast i obszarów miejskich w ramach europejskiej agendy miejskiej, innowacyjnych działań, które można podjąć w miastach i obszarach miejskich, wymiarowi miejskiemu w projekcie strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju oraz o praktycznych możliwościach finansowania tych przemian.

Ostatni, piąty panel dotyczył problematyki wykorzystania big data w miastach. Wzięli w nim udział Tomasz Nadolny, p.o. Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta Gdańska; Marcin Wojdat, sekretarz m.st. Warszawy; Piotr Darwaj z IBM Polska; Marcin Korzeń ze smart in oraz dr Wojciech Jarczewski z Instytutu Rozwoju Miast. W tej części konferencji rozmawiano o otwieraniu dużych zbiorów danych, ich przetwarzaniu i wykorzystaniu w zarządzaniu miastem, m.in. w systemach dynamicznej informacji pasażerskiej, planowaniu podróży czy wspomagających podejmowanie decyzji.

Inicjatorem i głównym organizatorem cyklu konferencji jest poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht. Współorganizatorami tegorocznej edycji byli Think Silesia, Związek Miast Polskich, Województwo Śląskie i Miasto Katowice.

Partnerami konferencji byli Fortum, Intergrupa URBAN, Energie Cites, smart in, SARP Katowice i Towarzystwo Urbanistów Polskich.

Partnerami medialnymi tej edycji byli Gazeta Wyborcza, Radio Katowice, Gazeta Samorządu i Administracji, Urbnews, Portal Samorządowy i Serwis Administracyjno-Samorządowy.

Zobacz galerię zdjęć z konferencji w serwisie Flickr: DZIEŃ 1.  /  DZIEŃ 2.

<< Wstecz