O roli samorządu na Kongresie Regionów we Wrocławiu

O roli samorządu na Kongresie Regionów we Wrocławiu

Wczoraj we Wrocławiu poseł Jan Olbrycht wziął udział w Kongresie Regionów, największym dorocznym spotkaniu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, poświęconemu istotnym kwestiom funkcjonowania miast, gmin, powiatów i województw.

W ramach II sesji plenarnej Kongresu, poseł wygłosił prelekcję na temat kompetencji i przyszłej roli samorządu. W swoim wystąpieniu Jan Olbrycht podkreślił, iż „W aktualnej sytuacji rola samorządu w realizacji zadań publicznych rośnie coraz bardziej. Jednak niezapewnienie adekwatnych środków finansowych samorządom może w sposób nieunikniony doprowadzić do recentralizacji zadań”.

Jan Olbrycht zaznaczył także wagę współpracy organów na różnych szczeblach organizacji państwowej ”Rząd musi mieć zaufanie do samorządu” – podkreślił na koniec swojego przemówienia.

Tegoroczna edycja Kongresu Regionów odbyła się pod hasłem „Nowoczesne Regiony przyjazne Mieszkańcom”.

<< Wstecz