O polityce spójności w Częstochowie

O polityce spójności w Częstochowie

Dzisiaj rano Jan Olbrycht przedstawił główne elementy polityki spójności na lata 2014-2020 podczas wykładu dla studentów Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Podczas porannego wykładu poseł Olbrycht nakreślił genezę tej polityki oraz porównał jej cele i dostępne środki finansowe w latach 2007-2013 oraz na lata 2014-2020.

Następnie spotkał się z częstochowskimi dziennikarzami, którym opowiedział o tym, czym merytorycznie zajmował się podczas dwóch kadencji w Parlamencie Europejskim. Podczas spotkania poseł przedstawił kulisy negocjacji wieloletniego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Prezentując ramy polityki spójności, zwrócił uwagę dziennikarzom na konieczność większej efektywności przy wydatkowaniu funduszy europejskich. Odnosząc się do wdrażania nowych przepisów w Polsce i w szczególności na Śląsku, rozmawiano także o tworzeniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w Częstochowie, oraz o potrzebie budowania szerokiego partnerstwa przy tworzeniu projektów.

Po południu, podczas spotkania z przedsiębiorcami, poseł Olbrycht rozmawiał o możliwościach uzyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych dla firm oraz uczestniczenia w realizacji współfinansowanych przez Unię Europejską projektów. Jedną z kluczowych kwestii poruszonych w dyskusji było zrozumienia idei partnerstwa publiczno-prywatnego oraz konieczności budowania współpracy pomiędzy różnymi podmiotami.

<< Wstecz