Nowe elementy dla miast

Nowe elementy dla miast

W środę Jan Olbrycht uczestniczył w debacie politycznej wysokiego szczebla na temat przyszłości agendy miejskiej UE. Spotkanie otworzyła komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu oraz Maros Sefcovic, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za Unię energetyczną. Zaprezentowali oni nowe elementy koordynacji wymiaru miejskiego polityk UE m. in. poprzez stworzenie nowej strony internetowej przeznaczonej dla miast. Ponadto, koordynatorzy czterech pilotażowych partnerstw w ramach agendy miejskiej (integracja uchodźców i migrantów, mieszkalnictwo, ubóstwo w miastach oraz jakość powietrza) podzielili się swoimi pierwszymi uwagami na temat ich funkcjonowania. Komisja Europejska oficjalnie ogłosiła również tematy nowych partnerstw, które powinny powstać do końca tego roku, a są  nimi: gospodarka o obiegu zamkniętym, przemiany energetyczne, mobilność miejska oraz miejsca pracy.

Jan Olbrycht w swoim wystąpieniu podkreślił, że europejska agenda miejska jest „metodą pracy różnych szczebli zarządzania dla mieszkańców europejskich miast.” „Mieszkańcy oczekują konkretnych działań a nie deklaracji” apelował poseł Olbrycht.

Podczas konferencji został również przedstawiony Raport o Stanie Europejskich Miast przygotowany przez Komisję Europejską oraz UN-HABITAT oraz nowa platforma z danymi o miastach przygotowana przy wsparciu Wspólnego Centrum Badawczego UE.

Spotkanie zakończyła ceremonia ogłoszenia laureatów pierwszego konkursu na Innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w czterech kategoriach> miejsca pracy, przemiany energetyczne, ubóstwo w miastach oraz integracja migrantów i uchodźców.

<< Wstecz