„Mierzymy Śląskie”. Spojrzenie na jakość życia w naszym województwie przez pryzmat Indeksu Rozwoju Społecznego.

„Mierzymy Śląskie”. Spojrzenie na jakość życia w naszym województwie przez pryzmat Indeksu Rozwoju Społecznego.

Z inicjatywy posła Jana Olbrychta w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbyło się spotkanie z ekspertami przygotowującymi Indeks Rozwoju Społecznego (Social Progress Index). Do stolicy województwa przybyli Ladan Manthegi i Petra Krylova, współtwórcy raportu za 2016 rok.

Analiza jakości życia objęła 272 regiony Unii Europejskiej, a nasze województwo zajęło odległe 250. miejsce – ostatnie w Polsce. Eksperci, którzy przygotowali raport, wybrali pięćdziesiąt wskaźników, tworząc w ten sposób wskaźnik globalny, umożliwiający porównanie regionów z różnych krajów. Indeks Rozwoju Społecznego jest jednym z nowych unijnych narzędzi, które mogą mieć wpływ na strategie rozwojowe, ale także przełożyć się na podział unijnych środków dla poszczególnych państw.

„W Unii Europejskiej coraz częściej mówi się o konieczności brania pod uwagę innych niż PKB wskaźników rozwoju i jakości życia. Dlatego tak ważne jest zapoznanie się przez władze regionalne i lokalne z wynikami prezentowanych dzisiaj badań i wzięcie ich pod uwagę przy opracowywaniu i wdrażaniu planów rozwojowych.” – przekonywał inicjator spotkania poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht.

Znaczenie raportu docenił też marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, który podkreślił konieczność przeanalizowania jego metodologii i treści oraz wyciągnięcia wniosków, przydatnych przy planowaniu rozwoju regionu.

„Te pięćdziesiąt wskaźników, które zostały wskazane, przebadane i usystematyzowane, to podpowiedź dla wszystkich, którzy myślą o rozwoju województwa, na co zwrócić uwagę. My próbujemy pisać ten program z mieszkańcami i na wiele z tych rzeczy natrafiamy, ale niektóre nas też zaskoczyły, na przykład niska jakość wody, o której mieszkańcy nie mówili” – dodał Wojciech Saługa.

Wyniki przeprowadzonych badań zaprezentowano kilka miesięcy temu. Województwo śląskie wypada fatalnie w kontekście stanu ochrony środowiska, gdzie plasujemy się na ostatnim miejscu zestawienia, zanieczyszczenia powietrza czy jakości wody. Tylko 22 spośród 272 regionów wchodzących w skład Unii Europejskiej charakteryzują się niższym poziomem jakości życia. Źle wypadamy m.in. w przypadku długości życia, śmiertelności noworodków czy zachorowalności na raka. Wiele do poprawy jest także w przypadku jakości mieszkań czy stanu bezpieczeństwa.

Więcej informacji na temat Social Progress Index

<< Wstecz