MEP Awards 2017

MEP Awards 2017

Jan Olbrycht został ponownie nominowany do nagrody dla najlepszego Europosła Roku – MEP Awards. To już piąta nominacja posła Olbrychta do tej prestiżowej nagrody; w tym roku jest on jednym z trzech kandydatów w kategorii rozwój regionalny.

 

Tegoroczna wyróżnienie jest zwieńczeniem wieloletniej pracy Jana Olbrychta na rzecz uznania roli miast, jako motorów wzrostu całej Unii. Nominacja odwołuje się do pracy posła jako założyciela i przewodniczącego parlamentarnej Intergrupy URBAN w świetle przyjętego w zeszłym roku Paktu Amsterdamskiego i ustanowienia Agendy Miejskiej UE. Przytacza także zaangażowanie na rzecz budowy szeroko rozumianego partnerstwa między wszystkimi szczeblami zarządzania administracji publicznej a partnerami.

 

Nagrody MEP Awards – kryształowe statuetki w kształcie gwiazdy – przyznawane są co roku od ponad 10 lat przez brukselski miesięcznik The Parliament Magazine dla najbardziej pracowitych i wpływowych posłów do Parlamentu Europejskiego. Kandydatów zgłaszają europejskie organizacje, stowarzyszenia, instytucje oraz firmy obserwujące prace Parlamentu. Na podstawie ich wskazań opracowywana jest tzw. krótka lista, w każdej z 18 kategorii. Zwycięzcę spośród nominowanych posłów wskaże powołany w październiku 2016 r. specjalny zespół sędziowski, w skład którego wchodzi siedmioro ekspertów oraz liderów branży cieszących się międzynarodowym uznaniem. Ceremonia rozdania nagród zaplanowana jest na 22 marca.

 

Jan Olbrycht jest już dwukrotnym laureatem nagrody: Europosłem Roku 2007 za swoje zaangażowanie w prace nad rozporządzeniem o Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej oraz Europosłem Roku 2014 w kategorii zrównoważone środowisko miejskie.

<< Wstecz