Majowa sesja plenarna: Propozycja KE ws. funduszy

Majowa sesja plenarna: Propozycja KE ws. funduszy

 

Kluczowym punktem majowych obrad plenarnych w Strasbourgu były oświadczenia Rady i Komisji dotyczące Wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027. Propozycję Komisji Jan Olbrycht skomentował następująco: “Komisja Europejska podjęła decyzje w sprawie swojego projektu odnośnie polityki spójności po roku 2020. Sprawdziły się nasze oczekiwania i już dzisiaj wiemy, że Komisja Europejska zaproponuje rządom, ale również Parlamentowi, zdecydowane cięcie w Polityce Spójności. Nie chodzi tylko o redukcję, ale o zmianę kształtu tej polityki. Komisja Europejska postanowiła, bowiem zmienić kierunek wydawania pieniędzy europejskich. Dzisiaj to już nie jest dyskusja, na temat tego, które Państwa są nowe, a które stare, kto jest w większej potrzebie, a kto w mniejszej, gdzie trzeba wyrównywać poziomy. Dzisiaj mówi się raczej o tym, że Polityka Spójności powinna reagować na nowe, trudne, skomplikowane sytuacje i na zagrożenia – powinna ona pomagać tym regionom, które znalazły się w trudnej sytuacji w wyniku kryzysu, bądź te, w których jest tylu uchodźców, że potrzebują pomocy. Pytaniem jest: dlaczego Komisja zmienia swoją politykę? Dlaczego Komisja zmieniła kierunek wydawania pieniędzy? Dlaczego w propozycji Komisji Europejskiej dzisiaj widzimy m.in., że Polska ma dostać około jednej czwartej mniej środków niż dostaje w tej chwili? Dlaczego redukcje są tak potężne? Wydaje się, że to w dużym stopniu jest wynik sytuacji ogólnej politycznej, ale również konkretnie -sytuacji politycznej w Polsce. Tę sytuację polityczną w Polsce tworzą rosnące niezadowolenie i krytyka Unii Europejskiej. Krytyka Unii Europejskiej w środowiskach rządzących spowodowała w dużym stopniu możliwość uzasadnienia dla zmiany Polityki Spójności. Innymi słowy – ci, którzy chcieli tę politykę zmienić od dawna, dzisiaj wykorzystali sytuację polityczną, jako pretekst, do tego, aby tej zmiany dokonać. Zobaczymy, czy rządowi polskiemu uda się tę tendencje odwrócić. My w Parlamencie Europejskim będziemy robili wszystko, aby Polska dostała jak najwięcej”.

<< Wstecz