Kongres Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR)

Kongres Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR)

W dniach 20-22 kwietnia 2016 r. w Nikozji na Cyprze odbył się trzydniowy Kongres Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR). Spotkanie na temat lokalnej i regionalnej wizji Europy po 2030 roku było jednym z ważniejszych wydarzeń networkingowych dla reprezentantów miast i osób zaangażowanych w zarządzanie polityką lokalną.

Poseł Jan Olbrycht uczestniczył w ostatnim dniu kongresu i wygłosił wystąpienie na temat przyszłości Europy. Podkreślił on, że dzisiaj Unia boryka się z wieloma problemami w samym jej środku, jak i poza jej granicami. Od wyników referendum brytyjskiego będzie zależała przyszłość integracji europejskiej. Niestety eurosceptyczne podejście do działań UE można spotkać na poziomie, europejskim, krajowym, regionalnym, jak i lokalnym. Na koniec podkreślił jak dużą role odgrywają władze lokalne i regionalne, które to wdrażają większość decyzji podejmowanych w Brukseli.

Głównym celem kongresu było omówienie siedmiu aspektów wizji Europy po 2030 roku, jakimi są integracja Unii Europejskiej; zarządzanie i przewodnictwo; społeczeństwo i kultura; ekonomia i finanse; środowisko, klimat i energia; współpraca i partnerstwo, a także używanie inteligentnych technologii w zwalczaniu korupcji miejskiej oraz integracji uchodźców w lokalnej społeczności. Co więcej, poruszona została kwestia zwalczania ubóstwa i społecznego wykluczenia, a także promowania różnorodności i zwalczania radykalizacji na poziomie lokalnym.

Podczas spotkań nie zabrakło także tematów poświęconych wpływom prywatnych inwestorów, a także wdrażania karty równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym, przygotowanej przez Radę Gmin i Regionów Europy.

CEMR 2

 

<< Wstecz