Komisja REGI za dołożeniem srodków do unijnej kasy

Komisja REGI za dołożeniem srodków do unijnej kasy

Komisja Rozwoju Regionalnego przyjęła dziś opinię autorstwa Jana Olbrychta popierającą zwiększenie budżetu UE na bieżący rok.

Opinia odnosi się do propozycji budżetu korygującego (DAB 3/2014) Komisji Europejskiej, która wnioskuje o dodatkowe środki finansowe na płatności w 2014 roku w wysokości 4,7 mld euro. Kwota ta ma zostać przeznaczona głównie na pokrycie części luki w budżecie UE na płatności w ramach polityki spójności.

Szybkie przyjęcie budżetu korygującego leży w interesie wszystkich obywateli – zapewni on środki finansowe na zapłatę faktur w ramach projektów, które wdrażane są w gminach, miastach, regionach w całej Europie. Każda próba choćby częściowego rozwiązania rosnącego problemu z płatnościami w ramach polityki spójności jest pozytywnie przyjmowana przez Parlament.

– komentował po głosowaniu Jan Olbrycht.

Niezapłacone przez Komisję Europejską faktury w ramach polityki spójności opiewały na koniec zeszłego roku na 23,4 mld euro. W celu częściowego rozwiązania problemu braku płynności finansowej, Komisja Europejska zaproponowała budżet korygujący. Przyjęcie go oznaczać będzie redukcję dziury w budżecie o 4,7 mld euro.

<< Wstecz