W poniedziałek, 21. października, Parlament Europejski przeniesie swoje prace z belgijskiej stolicy do francuskiego Strasbourga, aby uczestniczyć w czterodniowej sesji plenarnej. Jak zwykle, obrady rozpoczną się w poniedziałek popołudniu. Tuż po wznowieniu sesji Rada i Komisja przedstawią swoje oświadczenia w sprawie, która niedawno wstrząsnęła rynkiem światowej turystyki, czyli skutkami, jakie przyniosło ogłoszenie bankructwa przez biuro turystyczne Thomas Cook. Jako kolejny punkt agenda przewiduje przestawienie stanowiska Komisji w niemniej istotnej sprawie, a mianowicie w kwestii zagrożenia aktów przemocy ze strony prawicowych środowisk ekstremistycznych, mając na uwadze ostatnie wydarzenia w niemieckim Halle.

22. października, w drugi dzień sesji Rada i Komisja przestawi swoje konkluzje dot. ostatniego szczytu UE, który odbył się w dniach 17-18 października. Wyczekiwane, szczególnie z powodu zeszłotygodniowego ustalenia porozumienia w sprawie Brexitu, oświadczenia poprzedzą przegląd prac Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Jeana Clauda Junckera. Ze względu na odrzucenie przez Parlament Europejski kandydatury komisarzy z Francji, Węgier oraz Rumuni, nowa Komisja rozpocznie pracę później niż w zaplanowany na 1. listopada terminie.

Podczas październikowej sesji plenarnej konieczne jest, aby zwrócić wzmożoną uwagę na kwestię budżetu – pojawi się on w agendzie pod postacią tak debaty, jak i głosowań, a koncentrować się będzie na ogólnym kształcie przyszłorocznego budżetu, absolutorium za rok 2017 oraz co ważne – relacji budżet – Brexit.

Operacja militarna przeprowadzona przesz Turcję w Syrii – ten palący problem otworzy środowe obrady. Po serii głosowań, na popołudnie przewidziana jest debata poświęcona zmianom klimatu oraz prezentacja raportu za rok 2018 Trybunału Obrachunkowego.

Ważnym punktem w agendzie jest także otwarcie negocjacji akcesyjnych dla Północnej Macedonii i Albanii oraz obecna sytuacji w Iraku. W czwartek z kolei odbędzie się debata o łamaniu praw człowieka w Ugandzie, Indonezji oraz Egipcie.

Przypominamy, że każde posiedzenie plenarne można śledzić na żywo za pomocą transmisji na stronie Parlamentu Europejskiego. Należy również pamiętać, że agenda posiedzenia może ulec modyfikacji.