Jan Olbrycht na Szczycie burmistrzów w Brukseli

Jan Olbrycht na Szczycie burmistrzów w Brukseli

Dzisiaj Jan Olbrycht uczestniczył w szczycie burmistrzów i prezydentów miast, zorganizowanym przez Eurocities — organizację zrzeszającą ponad 130 największych miast europejskich. Szczyt odbył się w siedzibie Komitetu Regionów w Brukseli.

Celem spotkania przedstawicieli europejskich miast była dyskusja m.in. z Komisją Europejską oraz posłami do Parlamentu Europejskiego o przyszłości Europy. Jan Olbrycht wziął udział w debacie na temat roli władz miejskich w walce z rosnącym populizmem i eurosceptyzmem. „Prawdziwym zagrożeniem są populiści, którzy złożyli zakłamane obietnice, by znaleźć się u władzy. Strach jest źródłem populizmu. Najgorsze są te „elity”, które to wykorzystują” — podkreślił poseł. Przypominał również, że Unia Europejska jest międzynarodową organizacją zrzeszającą państwa członkowskie, posiada jednak silnych partnerów na szczeblu regionalnym i lokalnym. „Władze miast mają prawo do krytyki wobec rządów państw, ale nie mogą ich zastąpić” — powiedział. Zwrócił także uwagę na poszanowanie zasady subsydiarności.

Podczas kolejnego panelu dyskutowano na temat zaangażowania obywateli w krzewieniu demokracji w Europie, debatowano także nad mobilnością w miastach. Podkreślono kluczową rolę władz miejskich w kreowaniu pozytywnych przemian w społeczeństwach i dla społeczeństw, gdyż właśnie dzięki obywatelom będzie możliwe stworzenie nowej, silnej Unii.

W szczycie wzięło udział ponad trzydziestu przedstawicieli władz miast oraz posłowie Parlamentu Europejskiego i przedstawiciele Komisji Europejskiej. Uczestnicy wezwali do aktywnego udziału w kształtowaniu silnej Europy oraz podkreślili potrzebę organizowania kolejnych szczytów przy udziale coraz większej grupy reprezentantów władz miast zainteresowanych rozwojem.

<< Wstecz