Jan Olbrycht rozmawia ze studentami o zarządzaniu miastem

Jan Olbrycht rozmawia ze studentami o zarządzaniu miastem

W środę poseł Jan Olbrycht miał przyjemność spotkać się w Parlamencie Europejskim ze studentami specjalizującymi się w tematyce gospodarki przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przeznaczony dla studentów program wyjazdu studyjnego do Brukseli w całości poświęcony został tematyce funkcjonowania instytucji UE oraz działalności europejskich biur regionalnych w Brukseli.

Podczas spotkania poseł Jan Olbrycht przybliżył studentom rolę, jaką odgrywa Parlament Europejski w kształtowaniu polityki miejskiej UE. Spotkanie było także okazją dla zapoznania się ze sposobem działania , misją i celami Intergrupy URBAN, której prace od 8 lat prowadzi w Parlamencie Europejskim Jan Olbrycht. Podczas dyskusji ze studentami poseł Jan Olbrycht poruszył także kwestię zapotrzebowania na rynku pracy na młodych specjalistów w dziedzinie planowania przestrzennego. Przed spotkaniem z posłem uczestnicy wyjazdu studyjnego wzięli udział w konferencji na temat przygotowań europejskich władz lokalnych i regionalnych do światowej Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych poświęconej mieszkalnictwu i zrównoważonemu rozwojowi obszarów miejskich, która odbędzie się w październiku w ekwadorskim mieście Quito. Współorganizatorem konferencji była Intergrupa URBAN.

<< Wstecz