Jan Olbrycht przewodniczył spotkaniu Zarządu frakcji EPL w Krakowie

Jan Olbrycht przewodniczył spotkaniu Zarządu frakcji EPL w Krakowie

Poseł Jan Olbrycht, wiceprzewodniczący frakcji EPL w Parlamencie Europejskim, przewodniczył trwającemu od wczoraj spotkaniu Zarządu frakcji EPL w Krakowie.

W dniu wczorajszym politycy EPL omawiali bardzo niepokojącą sytuację na Ukrainie oraz uczcili minutą ciszy zabitych podczas protestów. Po południu z kolei debatowali nad optymalnym wykorzystaniem funduszy europejskich, jako sposobu na wyjście z kryzysu gospodarczego. W panelu, który prowadził Jan Olbrycht, udział wzięli m.in. Janusz Lewandowski, komisarz europejski ds. programowania finansowego i budżetu, wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski oraz minister administracji i cyfryzacji Rafał Trzaskowski.

Obrady w dniu dzisiejszym były poświęcone kształtowaniu przyszłej polityki energetycznej. Za dwa tygodnie odbędzie się Kongres Europejskiej Partii Ludowej w Dublinie (6-7 marca), na którym głównym tematem będzie wybór kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej i Rady.

<< Wstecz