Jan Olbrycht podsumuje negocjacje nad WRF

Jan Olbrycht podsumuje negocjacje nad WRF

Jan Olbrycht został dziś mianowany sprawozdawcą Komisji Rozwoju Regionalnego dla opinii w sprawie podsumowania negocjacji nad wieloletnim budżetem Unii na lata 2014-2020.

Pieniądze na politykę spójności to 1/3 budżetu Unii. Komisja Rozwoju Regionalnego odpowiedzialna była za przygotowanie zasad dotyczących wykorzystania tej kwoty. Zaangażowana była także jako komisja opiniodawcza w negocjacje nad samym wieloletnim budżetem. Po wielomiesięcznych negocjacjach przyszedł czas podsumowania. Parlament Europejski po raz pierwszy tworzył przepisy dla perspektywy finansowej w swojej nowej roli, która zapisana została w Traktacie Lizbońskim. Jan Olbrycht wyciągnie wnioski z zakończonego już procesu negocjacji nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi patrząc na nie przez pryzmat polityki spójności. Swoją opinię zaprezentuje podczas lutowego posiedzenia Komisji Rozwoju Regionalnego. Za przygotowanie głównego raportu na ten temat odpowiedzialna jest Komisja Budżetowa.

<< Wstecz