Jan Olbrycht odebrał europejską Nagrodę Cesarza Maksymiliana

Dr Jan Olbrycht odebrał w sobotę 9 lipca Nagrodę Cesarza Maksymiliana przyznawaną wybitnym osobistościom za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki regionalnej i lokalnej.

„Będąc odpowiedzialną za politykę regionalną na szczeblu europejskim uważam nagrodę za bardzo prestiżową i jestem przekonana, że Państwa decyzja o przyznaniu tegorocznej nagrody dr Janowi Olbrychtowi, mojemu staremu przyjacielowi, była znakomita. Jest on naprawdę jednym z silniejszych głosów miast i regionów Europy i broni ich interesów z wielkim wigorem” powiedziała podczas ceremonii Komisarz ds. Polityki Regionalnej UE Danuta Hűbner.

„Ktoś, kto zrozumiał i doświadczył tego, że budowanie demokracji lokalnej jest budowaniem nowoczesnego społeczeństwa, jest sposobem na przeciwdziałanie wzrostowi deficytu demokratycznego, jest niezbędnym warunkiem dobrego funkcjonowania państw i struktur ponadnarodowych, nie może obok tych spraw przejść obojętnie. Ktoś, kogo interesuje praca w skali lokalnej i regionalnej na zawsze pozostanie temu wierny.” – stwierdził Laureat odbierając nagrodę.

„Po wielu latach pełnienia funkcji we władzach lokalnych i regionalnych mam dziś okazję brać udział w tworzeniu prawa wspólnotowego. Często wracam do „mojego” środowiska i pytam o opinię praktyków. Przenoszę ich opinię na forum Parlamentu i mam przekonanie, że moje działania są małym kroczkiem w redukcji deficytu demokratycznego i próbą bardzo ograniczonej realizacji założeń tak szeroko dyskutowanego European governance mającego na celu poszerzenie udziału władz lokalnych i regionalnych w realizacji polityk unijnych. Moment, w którym otrzymuję nagrodę jest dla mnie szczególnie symboliczny, ponieważ w tym roku obchodzimy w Polsce 25 rocznicę powstania Solidarności.” – dodał Jan Olbrycht.

Dr Herwig van Staa szef tyrolskiego rządu i jeden z fundatorów wręczając nagrodę stwierdził: „Dla Jana Olbrychta jako zażartego Europejczyka i obywatela kraju, który przez dziesiątki lat znajdował się pod reżimem komunistycznym, wolność i tolerancja mają szczególną wartość. Wielkie znaczenie w procesie odbudowy demokracji w Polsce miało dla niego tworzenie samorządów lokalnych. Należy on do tych wspaniałych europejskich polityków regionalnych, którzy przyczynili się w sposób znaczący wprowadzając do Unii Europejskiej polskie gmin i regiony”.

Europejska Nagroda Cesarza Maksymiliana przyznawana jest przez Tyrol (Kraj Związkowy Austrii) i Miasto Innsbruck za wybitne osiągnięcia w dziedzinie europejskiej polityki regionalnej i lokalnej. Laureatami są osoby i instytucje, które w szczególny sposób angażują się we wprowadzanie w życie zasady pomocniczości i przyjętych przez Radę Europy dokumentów – Karty Samorządu Lokalnego i Karty Samorządu Regionalnego. Ceremonia wręczenia nagrody odbyła się na zamku Ambras w Innsbrucku. W uroczystości udział wzięli fundatorzy nagrody, członkowie jury, Komisarz ds. Polityki Regionalnej Danuta Hűbner, Ambasador RP w Austrii Marek Jędrys, przedstawiciele międzynarodowych organizacji regionalnych oraz przedstawiciele samorządów.

<< Wstecz