Jan Olbrycht na warsztatach o polityce spójności

Jan Olbrycht na warsztatach o polityce spójności

Rok 2014 to pierwszy rok nowego okresu programowania wieloletnich polityk unijnych, i tym samym pierwszy rok nowej polityki spójności. Reguły gry dla tej polityki na lata 2014-2020 były tematem wspólnego forum Instytutu Studiów Europejskich Wolnego Uniwersytetu w Brukseli (VUB) i RSA (sieci badawczej nad polityką spójności), które odbyło się 24 marca w Brukseli. Poseł Jan Olbrycht poprowadził podczas niego wykładu jako ekspert do spraw polityki regionalnej i rozwoju obszarów miejskich.

„Rozmowa o obowiązkowym wymiarze miejskim w polityce spójności była przez lata odsuwana na drugi plan ze względu na różne czynniki. Nie było również mowy o rozpoczęciu szerszej debaty – na temat unijnej polityki miejskiej. Ale to się zmieniło. Zainicjowaliśmy bardzo ważną dyskusję. Musimy odpowiedzieć sobie na pytania, czego oczekujemy od miast, w którą stronę ma pójść ich rozwój, jak mają wyglądać – czy chcemy, by stawały się metropoliami, czy mają pozostać ośrodkami wzrostu średniej wielkości.”

– mówił podczas spotkania Jan Olbrycht.

Spośród wielu przedyskutowanych tematów, najważniejszymi było przeanalizowanie roli obszarów miejskich w rozwoju gospodarczym Europy i dostępnych dla nich funduszy unijnych. Niezwykle istotne było przede wszystkim „rozłożenie na czynniki pierwsze” reformy polityki spójności, które pozwoliło wskazać, jak głęboko sięga reforma, jakich aspektów dotyczy i jakie zapewnia narzędzia dla rozwoju regionalnego.

<< Wstecz