Jan Olbrycht na spotkaniu EPL w Chorwacji

Jan Olbrycht na spotkaniu EPL w Chorwacji

Poseł Jan Olbrycht, jako wiceprzewodniczący grupy politycznej Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w Parlamencie Europejskim, uczestniczył w spotkaniu zarządu grupy EPL organizowanym w dniach 10-12 kwietnia w Dubrowniku w Chorwacji.

W piątek 12 kwietnia Jan Olbrycht moderował dyskusję na temat wzrostu konkurencyjności gospodarki europejskiej. Głównym tematem spotkania grupy politycznej była polityczna, gospodarcza i społeczna sytuacja w Chorwacji w przeddzień akcesji do UE oraz wkład, jaki ten kraj wniesie do wspólnoty. Politycy debatowali również nad wzrostem gospodarczym i miejscami pracy w Unii. W spotkaniu uczestniczyli posłowie wchodzący w skład zarządu frakcji EPL w Parlamencie Europejskim, komisarze Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele Chorwackiej Unii Demokratycznej (CUD) należącej do EPL.

EPL od samego początku silnie wspierała starania Chorwacji o przystąpienie do UE. Rządy tworzone przez CUD od 2005 roku prowadziły kraj przez negocjacje akcesyjne, które zakończą się 1 lipca 2013 przystąpieniem do UE. W pracach PE już dzisiaj uczestniczą chorwaccy obserwatorzy, którzy zapoznają się z organizacją pracy, strukturami parlamentarnymi oraz tematami obrad. Przystąpienie do zjednoczonej Europy jest dla Chorwatów doniosłym uwieńczeniem burzliwych przemian, jakie przeszli oni w ciągu ostatniego ćwierćwiecza.

<< Wstecz