W środę 2. września rozpoczęła się XII edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Poseł Jan Olbrycht, członek komisji ds. budżetu, jeden z sześciu negocjatorów przyszłego długoletniego budżetu UE (2021-2027) z ramienia Parlamentu Europejskiego był prelegentem panelu na temat przyszłego budżetu UE. Warto zauważyć, że obecnie toczą się negocjacje trójstronne dotyczące przyszłej siedmiolatki, czyli wieloletnich ram finansowych UE, co wpłynęło na aktualność i rangę toczącej się debaty. W dyskusji pt. „Nowy budżet UE”, razem z Janem Olbrychtem, wzięli udział dr Marcin Baron, adiunkt z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej oraz Kiejstut Żagun, dyrektor działu doradztwa podatkowego oraz szef zespołu ds. innowacji, ulg i dotacji w KPMG.

Zachęcamy do zapoznania się z relacjami wydarzenia:

PORTAL WNP.PL: https://www.wnp.pl/finanse/olbrycht-rzady-sprzeciwiaja-sie-zwiekszeniu-elastycznosci-budzetu-ue,416182.html

PORTAL FARMER PL: https://www.farmer.pl/fakty/eec-2020-jaki-bedzie-nowy-budzet-ue,98867.html

Zapis transmisji panelu „Nowy budżet UE”:

https://www.farmer.pl/fakty/eec-2020-jaki-bedzie-nowy-budzet-ue,98867.html