Jan Olbrycht uczestniczy w największej konferencji ONZ o miastach

Jan Olbrycht uczestniczy w największej konferencji ONZ o miastach

W tym tygodniu w Quito, w Ekwadorze, Jan Olbrycht będzie reprezentował Parlament Europejski podczas światowej Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych poświęconej mieszkalnictwu i zrównoważonemu rozwojowi obszarów miejskich (Habitat III). Jest to wyjątkowy moment dla miast na całym świecie, ponieważ konferencja ta jest zwoływana co 20 lat. W 1976 r. pierwsza konferencja Habitat odbyła się w Vancouver, a w 1996 r. jej drugą edycję gościł Istambuł). Tegoroczne trzecie wydanie będzie poświęcone przyjęciu przez ONZ tzw. Nowej Agendy Miejskiej, która wyznaczy priorytety rozwoju miast na świecie w oparciu o cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Moment ten splata się z przyjęciem 30 maja 2016 roku tzw. Paktu amsterdamskiego, który wprowadza europejską agendę miejską. Jan Olbrycht, jako członek komisji rozwoju regionalnego oraz przewodniczący parlamentarnej Intergrupy URBAN będzie reprezentował Parlament Europejski w Quito. Siedmioosobowa delegacja posłów do Parlamentu Europejskiego jest częścią oficjalnej delegacji Unii Europejskiej na konferencję ONZ.

 

Quito, Ekwador 15-20 października 2016 roku.

 

Więcej informacji o konferencji

<< Wstecz