Jan Olbrycht Europosłem Roku 2007

Jan Olbrycht Europosłem Roku 2007

Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego (PO) został laureatem nagrody „Eurodeputowany Roku 2007″ w kategorii polityka regionalna. Nagroda jest wręczana co roku przez miesięcznik The Parliament Magazine.

„Jestem zaszczycony, jest to wyraz uznania dla naszej wieloletniej pracy oraz konstruktywnego wkładu nowych państw członkowskich, ich miast i regionów w proces budowania integracji europejskiej” powiedział Olbrycht po otrzymaniu nagrody, która ma kształt kryształowej gwiazdy.

Jan Olbrycht jest od 2004 roku wiceprzewodniczącym Komisji ds. Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego. Pełniąc tę funkcję został szczególnie doceniony za aktywność podczas ustalania nowych regulacji przy wydawaniu unijnych funduszy z budżetu na lata 2007–13 oraz za współpracę z władzami terytorialnymi podczas przygotowywania swojego raportu dotyczącego utworzenia europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej. Był także zaangażowany w ocenę wykorzystywania unijnych funduszy przez Rumunię i Bułgarię. Obecnie będzie opiniował propozycję Komisji Europejskiej w sprawie transportu miejskiego.

Kandydaci do nagród Eurodeputowany Roku (MEP Awards) zostali wyłonieni przez środowiska związane z daną polityką oraz przez organizacje pozarządowe. Jest to wyraz uznania za osiągnięcia i pracę parlamentarną, jaką wykonują posłowie w Parlamencie Europejskim.

Jan Olbrycht od dawna specjalizuje się w polityce regionalnej, w środowisku międzynarodowym dostał przydomek „Mr.Regional Policy”. Siłą posła Platformy Obywatelskiej jest jego bliska współpraca z miastami i regionami oraz umiejętność wypracowywania ponadpartyjnych kompromisów.

Poseł jest blisko związany ze współpracą z samorządami i władzami lokalnymi. W latach 1990–98 był Burmistrzem Cieszyna, później do 2002 roku Marszałkiem Województwa Śląskiego. Był wiceprezesem Związku Miast Polskich oraz wiceprzewodniczącym Rady Gmin i Regionów Europy. Na forum Rady Europy został przewodniczącym polskiej delegacji do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych. W tym roku Jan Olbrycht był jedynym polskim posłem nominowanym do nagród. W ubiegłym roku laureatem nagrody w kategorii badania naukowe i technologia został Jerzy Buzek również poseł Platformy Obywatelskiej.

Więcej informacji na temat samej nagrody na: http://www.parliamentmag.com/mepawards2007/index.html

<< Wstecz