Jakie fundusze dla przedsiębiorstw w najbliższych latach?

Jakie fundusze dla przedsiębiorstw w najbliższych latach?

W dniu dzisiejszym Jan Olbrycht uczestniczył w konferencji pt. „Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020” zorganizowanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

W trakcie spotkania poseł Olbrycht mówił na temat przygotowania przedsiębiorstw do wsparcia w ramach polityki spójności w nowym okresie programowania. Jako sprawozdawca Europarlamentu dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, głównego funduszu oferującego wsparcie dla firm w ramach polityki spójności, poseł zaprezentował możliwe obszary interwencji, które będą mogły liczyć na dofinansowanie z Unii w najbliższych latach. Dotyczą one przede wszystkim wsparcia dla rozwoju i poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, oraz zaangażowania firm w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji.

<< Wstecz