Integrupa URBAN: Miasto przyjazne wszystkim – innowacje dla osób starszych

Integrupa URBAN: Miasto przyjazne wszystkim – innowacje dla osób starszych

Jak miasta są przygotowane na starzenie się mieszkańców?

 

Co zrobić aby miasta były bardziej przyjazne starszym ludziom? Jak przybliżyć dojrzałej generacji usługi cyfrowe? To właśnie na te pytania szukali odpowiedzi uczestnicy konferencji Intergrupy URBAN pt. “The future of Europe is co-created. Digital public services for age-friendly cities and communities”, która odbyła się w Parlamencie Europejskim 29. stycznia 2019, a którą otworzył  przewodniczący Integrupy Jan Olbrycht.

Konferencja poświęcona była kwestii cyfrowych usług publicznych dla miast i społeczności przyjaznych starzeniu się. Podczas seminarium przedstawiony został europejski projekt Mobile Age, który zapewnia włączenie seniorów do cyfrowych usług publicznych dzięki rozwojowi przyjaznych dla użytkownika aplikacji mobilnych w oparciu o otwarte dane rządowe. Projekt ten został sfinansowany z programu Horyzont 2020, który jest największym programem UE w zakresie badań i innowacji. Posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej będą dyskutować z europejskimi samorządowcami i środowiskiem akademickim na temat nowatorskich rozwiązań wprowadzanych w europejskich miastach w celu aktywizacji osób starszych.

Intergrupa URBAN działa w Parlamencie od trzech kadencji, od dwóch jej pracom przewodniczy poseł Jan Olbrycht. Skupia 87 eurodeputowanych z różnych grup politycznych i różnych komisji parlamentarnych, których wspólnym celem jest praca nad kluczowymi zagadnieniami mającymi wpływ na rozwój europejskich miast. Swoje działania Intergrupa realizuje współpracując ze 133 organizacjami reprezentującymi interesy europejskich miast lub pracujących w dziedzinach związanych z rozwojem miejskim na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. www.urban-intergroup.eu

 

<< Wstecz