Innowacyjne regiony i miasta

Innowacyjne regiony i miasta

W poniedziałek Jan Olbrycht uczestniczył w konferencji „WIRE 2012″ (Tydzień Innowacyjnych Regionów) organizowanej w Krakowie przez Komisję Europejską oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Jan Olbrycht wystąpił w panelu dyskusyjnym na temat roli regionów w inteligentnej specjalizacji oraz roli miast, jako centrów innowacji. „Przygotowanie Strategii Inteligentnych Specjalizacji dla regionów i miast musi być potraktowane priorytetowo, ale nie powinno być uzależnione od dostępnych środków finansowych!”- podkreślił poseł Olbrycht.

Konferencje WIRE to flagowe forum dyskusji dotyczącej rozwoju regionalnego opartego na wiedzy i innowacji zrzeszające prawie 500 przedstawicieli świata badań i innowacji. Jest ono finansowane w ramach programów Regiony Wiedzy oraz Potencjał Badawczy 7 Programu Ramowego. Poprzednie edycje konferencji odbyły się w 2010 roku w Grenadzie w Hiszpanii oraz w 2011 w Debreczynie na Węgrzech.

Więcej informacji o konferencji.

<< Wstecz