Europejski Tydzień Regionów i Miast 2018

Europejski Tydzień Regionów i Miast 2018

W ubiegłym tygodniu w Brukseli odbył się Europejski Tydzień Regionów i Miast. ETRM  o coroczny cykl wydarzeń gromadzący w Brukseli wszystkich, w których kręgu zainteresowań występują polityka miejska i regionalna. W ciągu czterech dni miasta i regiony zaprezentowały swoje możliwości do zapewnienia wzrostu gospodarczego i implementacji europejskiej polityki spójności oraz udowodniły niezastąpioną rolę lokalnych i regionalnych władz w efektywnym zarządzaniu obszarami miejskimi i regionalnymi. Wydarzenia towarzyszące Europejskiemu Tygodniowi Regionów i Miast tzw. Open Days ponownie zgromadziły ponad 6000 uczestników zaangażowanych w politykę regionalna i ekspertów na szczeblach lokalnych, regionalnych, krajowych europejskich. Jan Olbrycht, jako członek Komisji rozwoju regionalnego oraz przewodniczący Intergrupy URBAN wystąpił w trzech wydarzeniach organizowanych z okazji ETRM Open Days. W środę 9. października, Jan Olbrycht wygłosił kluczowy wykład na seminarium zorganizowanym przez inicjatywę Six City Strategy, zrzeszającej 6 największych miast Finlandii. Prelekcja europosła poświęcona była przyszłości miast i ich wzrastającemu znaczeniu dla rozwoju Europy oraz wyzwaniom stojącym przed urbanizacją. Z kolei w środę po południu poseł wziął udział w warsztacie poświęconemu kształtowaniu się polityki miejskiej oraz implementacji Urban Agendy. Podczas panelu Jan Olbrycht zaprezentował stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłej polityki spójności i roli regionów i miast w nowej perspektywie finansowej UE.

 

 

 

Wśród głównych obszarów tematycznych tegorocznej edycji Tygodnia Miast i Regionów, jako jeden z priorytetów została wymieniona przyszła propozycja Wieloletnich Ram Finansowych. Jan Olbrycht jako wspósłsprawozdawca Wieloletnich Ram Finansowych wystąpił na panelu w czwartek w panelu zatytułowanym „ Innowacyjne technologie i partnerstwa dla rozwijających się regionów”. W gronie ekspertów składających się ze specjalistów, wykładowców akademickich oraz przedstawiciela komisji Europejskiej , Jan Olbrycht  debatował o innowacyjnych rozwiązaniach , które można wykorzystać dla stworzenia środowiska dedykowanego mieszkańcom. Eksperci podzielą się efektywnymi rozwiązaniami wykorzystania funduszy inwestycyjno – strukturalnych perspektywy 2014- 2020. Warsztat zaprezentpwał syntetyczne rozwiązania wykorzystane w Polsce i Rumunii jako dobre praktyki współpracy pomiędzy sektorami prywatnym i publicznym dedykowanym głównie ochronie zdrowia. Podczas panelu Jan Olbrycht wraz z innymi panelistami starał się ukazać jak polityka spójności bezpośrednio wpływa na życie obywateli i wspomaga funkcjonowanie innowacyjnych społeczności. Wnioski płynące z dyskusji mają na celu stanowić bezpośrednie przełożenie na rekomendacje dla przyszłego budżetu.

 

 

 

<< Wstecz