Europejski Tydzień Regionów i Mast – Open Days 2015

Europejski Tydzień Regionów i Mast – Open Days 2015

W dniach 12 – 15 października w Brukseli odbył się 13 Europejski Tydzień Regionów i Miast – Open Days 2015. Jest to największe coroczne wydarzenie związane z polityką regionalną, w którym uczestniczyło 6 tysięcy przedstawicieli europejskich samorządów, ekspertów, polityków oraz przedstawicieli administracji różnego szczebla. Jak co roku Jan Olbrycht bardzo aktywnie uczestniczył w tym wydarzeniu.

W środę poseł Olbrycht moderował seminarium na temat zintegrowanych inwestycji terytorialnych, jako najlepszych narzędzi integrowania europejskich obszarów miejskich. Podczas warsztatu przedstawiono przykład wykorzystania ZITów w Łodzi oraz Małopolsce w latach 2014-2020. Ponadto w kontekście międzynarodowym, na przykładzie Maastricht rozmawiano o modelu współpracy transgranicznej pomiędzy ośrodkami miejskimi w Belgii, Holandii i Niemczech. Z kolei doświadczenia w Rumunii, Chorwacji i Turcji były okazją do refleksji nad podejściem do partnerstwa z perspektywy mniejszego lub większego podmiotu współpracy w funkcjonalnym obszarze miejskim. Seminarium to zostało zorganizowane przez miasto Łódź jako lidera międzynarodowego konglomeratu.

Ponadto Jan Olbrycht poprowadził czwartkową dyskusję na temat innowacyjnych strategii powiązania obszarów miejskich i wiejskich. Po prezentacji wyników badań OECD na temat miejsko-wiejskiej współpracy, rozmawiano o konkretnych jej katalizatorach, jak i przeszkodach w jej nawiązywaniu na przykładzie Grecji, Holandii oraz Szkocji.

Podczas tegorocznego Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast odbyło się ponad 100 warsztatów zorganizowanych przy współpracy Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów oraz 177 europejskich regionów i miast.

Więcej informacji na temat Open Days 2015

logoOD2013 3 variations

Zdjęcie: Open Days 2015, © EU/UEpractice

 

 

<< Wstecz