Europejski Tydzień Miast i Regionów w Brukseli

Europejski Tydzień Miast i Regionów w Brukseli

W dniach od 10 do 13 października odbył się w Brukseli Europejski Tydzień Regionów i Miast. Jest to największe coroczne wydarzenie związane z polityką regionalną, w którym uczestniczą przedstawiciele europejskich samorządów, eksperci, politycy oraz przedstawiciele administracji różnego szczebla. Tegoroczna edycja przewidziała wiele dyskusji na temat rozwoju europejskich miast.

Jak co roku Jan Olbrycht aktywnie uczestniczył w wielu seminariach. We wtorek wziął udział w prezentacji Raportu nt. Europejskich Miast oraz spotkał się z członkami polskiej delegacji do Komitetu Regionów. Podczas tego spotkania politycy dyskutowali o śródokresowym przeglądzie wieloletnich ram finansowych oraz o pracach nad kształtem polityki spójności po 2020 roku. Po południu natomiast przywitał w Parlamencie Europejskim radnych Sejmiku Województwa Śląskiego przebywających z wizytą studyjna w Brukseli.

W środę z kolei poseł Olbrycht moderował seminarium na temat rewitalizacji obszarów miejskich zorganizowane m. in. przez miasto Łódź. Po południu z kolei wziął udział w debacie politycznej wysokiego szczebla na temat przyszłości agendy miejskiej UE. W końcu w czwartek poprowadził seminarium na temat roli funduszy strukturalnych we wspieraniu innowacyjnych działań w sektorze zdrowotnym.

<< Wstecz