Europejski szczyt Regionów i Miast w Bratysławie

Europejski szczyt Regionów i Miast w Bratysławie

8 lipca Bratysława przywitała liderów polityki miejskiej i regionalnej w ramach dwudniowego 7 Europejskiego Szczytu Regionów i Miast organizowanego przez Komitet Regionów. Wydarzenie to, inspirowane hasłem „Inwestuj i łącz”, było jednym z najważniejszych eventów poświęconych polityce regionalnej i miejskiej zaplanowanych w ramach świeżo rozpoczętej prezydencji słowackiej.

Poseł Jan Olbrycht wziął udział w debacie o sposobie odblokowania funduszy europejskich przeznaczonych na rozwój miast i regionów. Dyskusja ta miała na celu zidentyfikować przeszkody i znaleźć rozwiązania dla inwestycji, których nadrzędnym celem jest budowanie ducha przedsiębiorczości w europejskich miastach i regionach. W 2016 roku przewiduje się, że Komisja Europejska wprowadzi szereg środków upraszczających w zarządzaniu europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, w związku z przyjęciem śródokresowej rewizji wieloletnich ram finansowych na okres programowania 2014-2020. Jan Olbrycht podkreślił konieczność zwiększenia elastyczności w polityce finansowania EU w celu podwyższenia poziomu inwestycji w europejskich regionach i miastach: . „Władze lokalne i beneficjenci korzystający ze środków unijnych powinni mieć możliwość szybkiej i łatwej zmiany programu operacyjnego, tak aby odpowiadał on potrzebom ich działalności. Musimy wystrzegać się powielania kontroli w systemie dystrybucji funduszy, a także zadbać o generalne ujednolicenie zasad przyznawania funduszy”. Z szerokim uznaniem spotkała się także opinia Jana Olbrychta dotycząca roli władz lokalnych i regionalnych w polityce miejskiej: „Musimy zwiększyć zaufanie do władz lokalnych i regionalnych”- apelował poseł.

Szczyt zaowocował przyjęciem deklaracji, która podkreśla potrzebę lepszego stanowienia prawa w UE, co pozwoli przyciągnąć więcej inwestycji publiczno – prywatnych, a tym samym zwiększyć ilość miejsc pracy i przeciwdziałać luce inwestycyjnej.

 

Zdjęcie: Kimitet Regionów

<< Wstecz