European Summit of Regions and Cities

W dniach 19 i 20 maja poseł Jan Olbrycht wziął udział w obradach Europejskiego Szczytu Regionów i Miast we Wrocławiu. Drugiego dnia wystąpił również jako jeden z mówców w debacie na temat: „Jak decentralizacja przyczynia się do wzmocnienia europejskiego obywatelstwa, wzrostu i spójności?”.

<< Wstecz