13 października z inicjatywy specjalnej grupy EPL w Parlamencie Europejskim ds. dialogu międzykulturowego i religijnego odbyło się kolejne już webinarium. Celem wirtualnego spotkania było wzbogacenie wiedzy uczestników na temat struktury Encykliki „Fratelli Tutti. O Braterstwie I Przyjaźni Społecznej”. Warto przypomnieć, że ta nowo wydana encyklika została podpisana przez Papieża Franciszka 3. października 2020r. Treść dokumentu przestawił stały Obserwator Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy, Mons. Marco Ganci przedstawił obszerną prezentację dokumentu. Papież Franciszek przedstawia wizję społeczeństwa, w którym szanuje się ludzką godność i prawa człowieka. Uważa, że ​​działania oparte na dobru wspólnym muszą stanowić podstawę polityki. Podkreśla także, że polityka powinna stać się powołaniem do służby, miłości i hojności. Zgodnie z prezentacją msgr. Marco Ganciego, trzecia encyklika papieża Franciszka stanowi kontynuację „Laudato si” praz „Dokumentu o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia” podpisanego w Abu Zabi, dla którego inspiracją było spotkanie papieża Franciszka z Ahmadem al-Tayyebem, Wielkim Imamem al-Azhar w lutym 2019 roku w Abu Zabi. Encyklika opiera się na całości papieskiego nauczania Papieża Franciszka, jej osiem rozdziałów obejmuje szerokie spektrum tematów i koncentruje się na współczesnych problemach społecznych i ekonomicznych. Jana Olbrychta, współprzewodniczący grupy roboczej ds. dialogu międzykulturowego i religijnego podsumował spotkanie podkreślając, że nowo wydana encyklika jest inspiracją dla wielu refleksji , dlatego przyszłe dyskusje na temat rozdziałów i idei encykliki będą organizowane w ramach dialogu międzykulturowego i religijnego Grupy EPL, aby pomóc lepiej zrozumieć jej bogatą treść.

Webinarium „Fratelli Tutti” Grupy ds. dialogu międzykulturowego i religijnego, której współprzewodniczy Jan Olbrycht