EPL

Europejska Partia Ludowa

EPL jest centroprawicową partią ogólnoeuropejską, założoną w 1976 roku przez liczne europejskie partie chrześcijańsko-demokratyczne. Obecnie w jej skład wchodzą również inne proeuropejskie partie o centroprawicowych i konserwatywnych korzeniach. Najważniejszym celem Europejskiej Partii Ludowej jest budowa konkurencyjnej i demokratycznej Europy, bliższej swym obywatelom i skłaniającej się ku społecznej gospodarce rynkowej. EPL wierzy w zjednoczoną Europę zbudowaną na wartościach, otwartą, bardziej humanistyczną i szanującą różnorodność.  Wierzy w Europę tworzącą możliwości dla obywateli i dobrobyt przez wspólny rynek, konkurencyjną globalnie, wcielającą w życie ideę dobrobytu wszystkich obywateli w duchu zrównoważonego rozwoju.

Grupa Europejskiej Partii Ludowej jest najliczniejszym ugrupowaniem w Parlamencie Europejskim – należy do niej 182 posłów. Dzięki temu ma decydujący wpływ na kształt europejskich strategii i programów.

W obecnej, dziewiątej kadencji Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht wiceprzewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim odpowiedzialnym za dialog międzyreligijny. Podobnie jak w zeszłej kadencji jest także współprzewodniczącym grupy roboczej EPL ds. dialogu międzykulturowego i religijnego.

Polska w EPL

Delegacja, w której skład wchodzą posłowie Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, liczy 17 posłów i jest drugą po Niemcach najliczniejszą delegacją narodową w EPL w tej kadencji, co pozwala jej odgrywać istotną rolę w grupie.