Dialog religijny

Grupa Europejskiej Partii Ludowej, wywodząca się ze środowisk o korzeniach chrześcijańsko-demokratycznych, w naturalny sposób postrzega religie i kościoły jako silne instytucje, odgrywające kluczową rolę w zażegnywaniu konfliktów, rozwiązywaniu problemów społecznych i budowaniu porozumienia między różnymi grupami etnicznymi, narodami oraz kulturami.

Z tego powodu Grupa Europejskiej Partii Ludowej widzi potrzebę ścisłej współpracy z przedstawicielami różnych wyznań i kultur. Grupa EPL z całych sił wspiera budowę porozumienia między różnymi religiami i szerzenia idei wolności oraz tolerancji religijnej. W tym celu prowadzi ciągły dialog międzywyznaniowy i międzykulturowy.

Od wielu lat Jan Olbrycht koordynuje prace Grupy w tym zakresie – najpierw jako wiceprzewodniczący Grupy EPL w Parlamencie Europejskim odpowiedzialny za dialog międzywyznaniowy i międzykulturowy, obecnie jako współprzewodniczący specjalnej grupy roboczej poświęconej tej tematyce.