Dialog z Kościołami i Instytucjami Kościelnymi pod przewodnictwem Jana Olbrychta

Dialog z Kościołami i Instytucjami Kościelnymi pod przewodnictwem Jana Olbrychta

W dniach 7-8 września odbył się we Florencji XV Dialog Frakcji EPL z Kościołami i Instytucjami Religijnymi pt.: „Europejski kryzys gospodarczy i jego konsekwencje”, któremu przewodniczył Jan Olbrycht. Podczas spotkania omówione zostały praktyki związane z wdrażaniem artykułu 17 Traktatu Lizbońskiego określającego stosunek Unii do kościołów, stowarzyszeń i wspólnot wyznaniowych. Dyskusja skupiła się także na społecznych konsekwencjach kryzysu gospodarczego.

Jan Olbrycht był odpowiedzialny za organizację spotkania jako wiceprzewodniczący Frakcji EPL w PE zajmujący się z ramienia Frakcji dialogiem międzykulturowym i międzywyznaniowym. Przewodniczył on obradom i wygłosił konkluzje na koniec spotkania. Dialog z Kościołami i Instytucjami Religijnymi jest organizowany cyklicznie przez Frakcję EPL w Parlamencie Europejskim; udział biorą w nim przedstawiciele kościołów, politycy narodowi oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego.

Zobacz reportaż o spotkaniu.

<< Wstecz