Jak podaje Centrum Myśli Jana Pawła II: „według danych ONZ 70 milionów ludzi na całym świecie ucieka dziś przed przemocą, prześladowaniem i łamaniem praw człowieka”. Z tego powodu, rola dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego stale przybiera na sile. Czym jest jednak ów Dialog? Warto powtórzyć za wielkim Reportem, Ryszardem Kapuścińskim, że dialog to „główna treść spotkania”,a „celem tego dialogu ma być wzajemne zrozumienie, celem zaś tego zrozumienia – wzajemne zbliżenie, a to rozumienie i zbliżenie osiąga się na drodze poznania”.

1. czerwca, Jan Olbrycht, jako współprzewodniczący grupy roboczej EPL ds. dialogu religijnego i międzykulturowego, wziął udział w debacie online, której organizatorem było Centrum Myśli Jana Pawła II. Wraz z Tomaszem Orłowskim, byłym ambasadorem RP m.in w Paryżu i Rzymie oraz Andrzejem Brzezieckim, prowadzącym rozmowę historykiem – publicystą, eksperci pochylili się nad największymi wyzwaniami dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego z perspektywy Unii Europejskiej.

„Nauka dialogu i  wspólnego życia w szacunku i tolerancji jest jednym z największych wyzwań naszych czasów. Przekaz ten był także bliski Janowi Pawłowi II, którego 100-lecie urodzin obchodzimy w tym roku. Interesuje nas, jak instytucje Unii Europejskiej radzą sobie z prowadzeniem dialogu religijnego i międzykulturowego.” – tak brzmiała zapowiedź wydarzenia. W godzinnej debacie poruszone zostały kwestie migracji, wolności religijnej jako podstawowego prawa człowieka, sytuacji chrześcijan poza Europą. Jan Olbrycht wspomniał także dokument: „Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia” , nazywając go głosem nowoczesnego kościoła. Dokument ten został podpisany przez papieża Franciszka oraz  wielkiego imama szejka Ahmada al-Tayyeb z kairskiego Uniwersytetu al-Azhar 4 lutego 2019r i ma stanowić kamień milowy w relacjach między chrześcijaństwem i islamem, a także stanowić apel adresowant do wspólnoty międzynarodowej.

Zapis wideo wydarzenia dostępny jest na Facebooku Centrum Myśli Jana Pawła II:

https://www.facebook.com/Centrum.Mysli.Jana.Pawla.II/videos/561728877825371/UzpfSTE1MzA5ODI0NDcwNDQ0NzozNTc0OTE0ODQyNTIyNzUz/